Termékek

Gyártók

Klímaméretező

Számolja ki, milyen hűtőteljesítmény szükséges az ingatlanának klímatizáláshoz

Fűtési költség kalkulátor

Számolja ki, milyen fűtőteljesítmény és éves költségvonzat szükséges az ingatlanának fűtéséhez

Érdekesnek találta?
Ossza meg ismerőseivel!

Megújult weboldalaink Hűtés, fűtés szellőztetés, illetve szellőztető rendszerek témakörében a linkre kattintva érhetőek el.


Aktuális ajánlatainkért keresse hfsz.hu weboldalunkat!


A termékkínálat itt tekinthető meg

 

Hővisszanyerős szellőztető berendezés

 

A hővisszanyerős szellőztető rendszer haté­kony alkalmazásának szükséges elő­feltétele az épület külső burkának légtömörsége. A szivárgás ugyanis szeles időben károsan befo­lyásolja a hővisszanyerős szellőztető berendezés mű­ködését és értelemszerűen csökkenti a hővisszanyerés hatásfokát.

Érdemes hővisszanyeréssel ellá­tott szellőztető berendezést alkalmazni, hiszen téli esetet tekintve a távozó levegő hőtartalmával fűteni, míg a nyári melegben hűteni lehet a lakásszellőztető berendezésbe beérkező frisslevegőt. Allergiában szenvedőknek is jó megoldás a hővisszanyerős szellőztető berendezés haszná­lata, mert megfelelő szűrőkkel a külső levegőből ki lehet szűrni a polleneket és porrészecskéket.

 

hovisszanyeros szellozteto berendezes

 

1. ábra Hővisszanyerős szellőztető rendszer

 

A hővisszanyerős szel­lőztető rendszert mindenesetre úgy kell tekintenünk, mint szükséges épületgépészeti beren­dezést, az épületek légtömörek, az alkalma­zott technológia hatékony, a felhaszná­lók pedig kellően tájékozottak, akkor hővisszanyerős szellőztető berendezés alkalmazásával a szellőztetési hőveszteségeket jelen­tősen csökkenteni lehet. Ez sok meg­épült létesítménynél beigazolódott. A lakásszellőztető berendezés azonban csak a következő feltételek esetén dol­gozik hatékonyan.

- A ventilátort, hőcserélőt és a légcsator­na hálózatot helyesen méretezték és

  energetikailag hatékonyan alakítot­ták ki,

- A hővisszanyerős szellőztető rendszer felépítése egyszerű és áttekinthető és

   az épületben jól elhelyezhető. Az egyes helyiségek­ben, ill. lakóegységekben a

   szük­séges levegőmennyiségek betartá­sa megoldott.

- A hővisszanyerős szellőztető berendezést üzembe helyezés­kor optimálisan

   beszabályozzák; az üzemeltető/tulajdonos a berende­zés használatára                            

   vonatkozóan kel­lően tájékozott.

- A lakásszellőztető berendezést karbantartják.

 

A hővisszanyerős szellőztető rendszer energetikai hatékonysá­ga a következő tényezők függvénye:

 

     - a hővisszanyerős szellőztető berendezés hatékony­sága,

       azaz a hőcserélő hővissza­nyerési foka;

     - a légcsatorna hálózatban fellépő nyo­másveszteségek;

     - szűrőben kelet­kező nyomásveszteségek;

     - a ventilátorok, szer­vomotorok, szabályozás, áramfo­gyasztása;

     - a készülék teljesítményének a frisslevegő-igény szerinti beállítása (szabályozás)

     - a térfogatáramok üzembe helye­zéskor elvégzett beszabályozása.

 

A hővisszanyerős szellőztető rendszer hatékony­ságára vonatkozóan tájékoztatást ad a fajlagos elektromos teljesítményfelvé­tel néhány határértéke és elérendő értéke. A fajlagos teljesítményfelvétel úgy határozható meg, hogy a hővisszanyerős szellőztető berendezés, ill. a ventilátor gyári adatlapján megadott elektromos teljesítményt elosztjuk a hővisszanyerős szellőztető berendezésben létrehozott térfogat­árammal. A fogyasztási értékeket min­dig a szellőztető berendezés teljes rendszerére kell vonatkoztatni, nem pedig csak a központi egységre. Csak olyan berendezéseket építsünk be, amelyek legalább a megadott határ­értékeket elérik. A kereskedelmi forgalomban kap­ható leghatékonyabb központi hővisszanyerős szellőztető berendezésekben ellenáramú levegő-levegő hőcserélők van­nak, amelyek az elszívott levegőben lévő hőnek akár 70-80 %-át is elérő visszanyerési tényezőt tesznek lehetővé.

 

Árajánlat kérés:


tel.: 0036-20-362-8452

e-mail: drkassaimiklos@klima-pest.hu


Dr. Kassai Miklós PhD.

okl. gépészmérnök

Épületgépész tervező

(Kamarai szám: GT 13-14036)

Energetikai Tanúsító

 (Kamarai szám: 13-50642)