Termékek

Gyártók

Klímaméretező

Számolja ki, milyen hűtőteljesítmény szükséges az ingatlanának klímatizáláshoz

Fűtési költség kalkulátor

Számolja ki, milyen fűtőteljesítmény és éves költségvonzat szükséges az ingatlanának fűtéséhez

Érdekesnek találta?
Ossza meg ismerőseivel!

Megújult weboldalaink Hűtés, fűtés szellőztetés, illetve szellőztető rendszerek témakörében a linkre kattintva érhetőek el.


Aktuális ajánlatainkért keresse hfsz.hu weboldalunkat!


A termékkínálat itt tekinthető meg

 

A hőszivattyú hajtásának módja, munkaközegek, ipari rendszerek

 

Nagyon sokféle hőszivattyú van a világon. Osztályozni lehet a típusokat a hajtás módja szerint, a munkaközegek alapján, a felhasznált környezeti hőforrások elkülönítésével, a felhasználási cél megadásával és egyéb módon.

 

Hajtási módok:

 

Alapvetően két hőszivattyú van a sűrítő hajtására, éppen úgy, mint a hűtőgépeknél:

 

- gőzsűrítéses és

- abszorpciós körfolyamat.

 

A gőzsűrítéses megoldásban (1. ábra) a kompresszort hajtó gép lehet egyszerűen villamos motor vagy valamilyen másik, közvetlenül az energiahordozót átalakító munkagép, például gázturbina, belső vagy külső égésű (Stirling) motor. A legegyszerűbb és leg­gyakrabban használt megoldásban a kompresszort váltakozó áramú motor hajtja, ame­lyik közvetlenül csatlakozik a villamos hálózatra. Ekkor a villamos energiát előállító rendszer tulajdonságai határozzák meg a hőszivattyú gazdaságosságát, környezetvé­delmi előnyeit. Nem mindegy ugyanis, hogy a villamos energiát fosszilis tüzelőanyag­ból, hasadóanyagból vagy megújuló forrásokból állítják-e elő.

 

kompresszoros hoszivattyu

1. ábra A kompresszoros hőszivattyú

 

Amennyiben a hőszivattyú esetében gázturbina vagy gázmotor (dízelmotor) hajtja a sűrítőt, akkor a gépből kiáramló meleg gázokkal tovább lehet melegíteni a hőszivattyú kondenzátora után a kívánt célra használható közeget. Ebben az esetben a gázturbinát vagy a motort hajtó primerenergia-hordozó is döntő fontosságú a hőszivattyú gazdaságossága és kör­nyezetvédelmi előnyei tekintetében.

Vannak olyan ipari gőzsűrítéses megoldások, amelyekben az ipari folyamat kö­zegét használják fel a hőszivattyú munkaközegeként is. Ilyen például a mechanikai, gőzt vissza­komprimáló rendszer (MVRC = Mechanical Vapour Recompression system), amel­lyel nyitott vagy félig nyitott hőszivattyú hozható létre.

Az abszorpciós hőszivattyú hővel működik, a hő hajtja. A hő előállítható föld­gázzal, gőzzel vagy különféle ipari és egyéb hulladék hőből. Éppen úgy, mint az ab­szorpciós hűtőgépeknél, megkülönböztetik a típusokat a munkaközeg és az abszorbens alapján. A leggyakrabban használt két rendszernél víz a munkaközeg és lítium-bromid az abszorbens, ill. ammónia a munkaközeg és víz az abszorbens.

 

 abszorpcios hoszivattyu

2. ábra Az abszorpciós hőszivattyú

 

Munkaközegek:

 

A zárt körfolyamatban működő hőszivattyúknál a munkaközeg a hűtési iparban használt sokféle hűtőközeg lehet. A hagyományosan használt munkaközegek a követ­kezők:

 

   - CFC-12: kis és közepes hőmérsékletekre (max. 80 °C),

   - CFC-114: magasabb hőmérsékletekhez (max. 120 °C), R-500 közepes hőmérsékletekre (max. 80 °C),

   - R-502: kis hőmérsékletekre (max. 55 °C) és HCFC-22 reverzibilis és kis hőmérsékletekre (max. 55 °C).

 

A vegyi stabilitása és a környezetvédelmi előnyei miatt gyakran használják a klór-fluor-szénhidrogéneket (CFCs = Chlorofluorocarbons) hőszivattyúk munkaközegéhez. Ismert a régebbi hűtőkö­zegek sok fajtája (R-1 1, R-12, R-13, R-113, R114, R-115, R-500, R502 és R-13B1). A HCFCs (= hydrochlorofluorocarbons) ún. átmeneti munkaközeg, amit felújításoknál szabad már csak használni, és az EU-27 2015-ig kivonja a forgalomból. (Ezek ui. ma­gasabb légterekbe jutva károsítják az ózonpajzsot.) Végül vannak természetes hűtőközegek, például az ammónia (NH3), amelyet főleg nagy hőszivattyúknál és nagynyomású kompresszoroknál hasz­nálnak, a legnagyobb kondenzációs hőmérséklet ezzel megemelhető 58 °C-ról 78 °C­-ra, . Újabb hűtőközeg a széndioxid, melynek elterjedését a rendkívül magas beruházási költség a rendszerben uralkodó a nagy nyomások még korlátozzák.

 

Árajánlat kérés:


tel.: 0036-20-362-8452

e-mail: drkassaimiklos@klima-pest.hu


Dr. Kassai Miklós PhD.

okl. gépészmérnök

Épületgépész tervező

(Kamarai szám: GT 13-14036)

Energetikai Tanúsító

 (Kamarai szám: 13-50642)